การกรองข่าวด้วยตนเอง ตอนที่ ๒

0
216

Sponsorพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นำเสนอ หลักการและแนวความคิดในการผลิตข่าวกรอง ทั้งการข่าวเปิด และ การข่าวปิด เพื่อให้คนทั่วไปได้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมทั้งสังเคราะห์หนทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จากเเหล่งข่วต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
Source