วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่..จากอดีตที่เปลี่ยนไป

0
2636

Sponsor


วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่..จากอดีตที่เปลี่ยนไป

A photo by Steinar La Engeland. unsplash.com/photos/GwVmBgpP-PQ

วิถีชีวิตในอดีตของคนไทยนั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
ครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายรุ่น ไม่ว่าจะปู่ย่า ตายาย จนถึงรุ่นหลาน โดยมีการช่วยเหลือกันและกัน
และเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ค่านิยม
การเมือง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลให้วิถีชีวิตของคุณเปลี่ยนไป จนส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยเช่นกัน

A photo by Marina Garci. unsplash.com/photos/RFGQOwvev1w
สมัยก่อนคนเรามีความสุขจากการชีวิตที่เรียบง่าย โดยที่ไม่ได้มีตัวเลือกในการใช้ชีวิตที่เยอะเหมือนปัจจุบัน
จากการอาศัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต ล้วนพึ่งพาสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น แม้จะไม่มีความสะดวกสบาย
เท่าไหร่นัก รวมถึงการมีปัญหาการเจ็บป่วย อนามัย เพราะยารักษาโรคที่น้อยนิด ไม่พัฒนาเท่ากับปัจจุบัน
หากเราใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบ อยู่อย่างสบายๆ กับธรรมชาติ วัฒนธรรมที่คงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไป
ไม่ได้มีเรื่องอำนวยความสะดวก ไม่มีสารเคมี หรือมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพ มีแต่การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ
ซึ่งจะแตกต่างจากปัจจุบัน ที่การใช้ชีวิตเริ่มมีความเร่งรีบมากขึ้นเรื่อยๆ

จากการที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป การออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย
จากการออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ หรือหันเข้าฟิตเนส ที่มีทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกกำลังกาย
นอกจากจะทำให้เรามีหุ่นที่เฟิร์มแล้ว ยังทำให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย แต่ก็ต้องออกให้ถูกวิธีนะ ไม่เช่นนั้นโรคถามหาแน่ๆ เพราะฉะนั้น สุขภาพดีไม่ใช่เรื่องยาก เราทุกคนสามารถมีได้ และไม่ว่าสังคมเรา
หรือวิถีชีวิตของสังคมจะเปลี่ยนไปขนาดไหน เพียงแค่เรายังใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นอีกสักนิด
แบ่งเวลาให้กับการดูแลตัวเอง สุขภาพที่ดีก็จะมาถึงอย่างง่ายดาย

photo-1464500422302-6188776dcbf3

เวลาเป็นสิ่งมีค่า อาศัยเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต ทุกก้าวต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อาหาร สารเคมี มลพิษ รวมถึงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ทุกอย่างล้วนถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพื่อความสบาย จึงส่งผลต่อสุขภาพ
ที่ต่างจากวิถีชีวิตดั้งเดิม จากการที่เจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กลายเป็นจากพฤติกรรม
เช่น ทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ สารเคมีที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรม มลพิษที่เพิ่มมากขึ้น
และวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลกับคนไทยมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน มีอาหารสำเร็จรูป
ที่ผ่านการปรุงแต่งหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงอาหาร Junk Food อีกด้วย ซึ่งก็ตอบสนองความต้องการ
ของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี แต่ประโยชน์ที่ได้จากการทานอาหารเหล่านี้กลับน้อยเสียเหลือเกิน

สมัยนี้ เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันมากในสังคม เพราะปัจจุบัน นักรักสุขภาพ
ต่างก็พากันออกกำลังกาย ไม่ว่าจะรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ วัยรุ่น วัยทำงาน วัยชรา ก็หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น อาจเป็นเพราะกระแสที่เข้ามามากในสมัยนี้ และมีนักรักสุขภาพจริงที่ต้องการให้สุขภาพตนเองแข็งแรง
มีอายุที่ยาวนาน ไม่เจ็บป่วยง่าย และต้องเลือกอาหารการกิน การพักผ่อน สุขภาพที่เรารู้จัก
ไม่ได้หมายถึงสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่ดีด้วยค่ะ