Sponsor


สาวๆระวังกันไว้ ผู้ชายชอบเอาเรื่องมีไรกันไปเล่าให้เพื่อนฟัง

ผู้ชายมีอยู่ 3 ประเภท ประเภทที่ 1 จะเป็นผู้ชายที่ชอบอวด ชอบเล่าให้เพื่อนๆอิจฉา ว่าได้มีอะไรกับผู้หญิง เป็นอย่างไง ดีไม่ดี ส่วนผู้ชายประเภทที่ 2 จะชอบฟัง ชอบถาม ให้ผู้ชายประเภทที่ 1 เล่าให้ฟัง ประเภทนี้จะน่ากลัว เพราะจะชอบฟัง แต่ไม่ยอมเล่าเรื่องของตัวเอง ส่วนผู้ชายประเภทที่ 3 คือประเภทที่ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้