พิธีการแต่งงานสำหรับเจ้าบ่าว (ทหาร) Tips for Planning a Military Wedding

0
12644

Sponsor


พิธีการแต่งงานของนายทหาร

งานแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นงานมงคลสำหรับคู่บ่าวสาว ด้วยบรรยากาศและพิธีการต่างๆเป็นการแสดงถึงความรักระหว่างคู่บ่าวสาว ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกันตลอดไป ปัจจุบันการจัดงานแต่งงานมีสไตล์และความน่าสนใจที่หลากหลายเพื่อให้เข้ากับอารมณ์และความรู้สึกของเจ้าของงาน อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของงาน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือพิธีการและขั้นตอนในการแต่งงาน อาจมีความแตกต่างกันบ้างไปตามความเหมาะสม หากเจ้าบ่าวของงานแต่งงานเป็นนายทหาร มีพิธีการที่เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ เรามี Trips ดีดีมาบอกเพื่อบอกต่อสำหรับเจ้าสาวที่มีเจ้าบ่าวเป็นนายทหารในการแต่งงาน

พิธีการแต่งงานของนายทหาร

Credit:https://www.theknot.com

สถานที่จัดงานแต่งงาน

สถานที่ในการจัดงานแต่งงานแบบทหาร เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรก เพราะด้วยพิธีการและจำนวนแขกที่เชิญมาร่วมงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน สถานที่จึงมีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการรองรับแขกที่มาร่วมได้ในจำนวนมากพอสมควร และส่วนใหญ่สถานที่ใช้ในการจัดงานแต่งงานของทหารจะเป็นสถาบันของเหล่าทหาร จึงต้องมีระยะเวลาการสำรองจองสถานที่ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นปี ฉะนั้นจึงต้องมีการวางแผนจัดงานแต่งงานไว้อย่างเหมาะสม

งบประมาณในการจัดงานแต่งงาน

งบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานแบบทหาร คุณจำเป็นต้องมีการสำรองงบประมาณค่าใช้จ่ายในการการเตรียมงานเพิ่มเติมในส่วนของพิธีการ เพราะด้วยขั้นตอนและพิธีการงานแต่งงานของทหารจะมีพิธีการลอดซุ้มกระบี่ ที่จะต้องถูกจัดขึ้นอย่างแน่นอนในการจัดงานแต่งงานที่มีเจ้าบ่าวเป็นนายทหารร่วมอยู่ในพีธีการของงานแต่งงานด้วย

การจัดโต๊ะรับแขก

ในการเชิญแขกร่วมงานแต่งงานแบบทหาร เนื่องด้วยแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นนายทหารระดับชั้นแตกต่างกันไปและในจำนวนนั้นจะต้องมีการเรียนเชิญแขกที่เป็นนายทหารระดับชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานในพิธีการ รับเชิญเป็นประธาน เจ้าภาพงานแต่งงานหรือเป็นแขกผู้ใหญ่ของงานแต่งงานแบบทหาร เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทหารที่อยู่ใต้การบังคับบัญชานั่นเอง ด้วยสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญคือ การจัดที่นั่งของโต๊ะรับแขกของนายทหาร คุณต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามตำแหน่งระดับชั้นนายทหาร เพื่อสามารถจัดเตรียมโต๊ะรับแขกของงานแต่งงานแบบทหารได้อย่างเหมาะสม

ชุดงานแต่งงาน

ชุดแต่งงานที่ใช้ในงานแต่งงานแบบทหาร สำหรับเจ้าสาวคุณสามารถเลือกชุดเจ้าสาวได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการ แต่ในส่วนชุดแต่งงานแบบทหาร ชุดแต่งงานของเจ้าบ่าวในพิธีแต่งงานนั้น ต้องสวมชุดเครื่องแบบนายทหารตามระดับชั้นของเจ้าบ่าว เพราะเป็นการแสดงถึงหน้าที่และบทบาทของนายทหาร เพื่อให้เหมาะสมในการประกอบพิธีการแต่งงานแบบทหาร

พิธีลอดซุ้มกระบี่

พิธีลอดซุ้มกระบี่ของกรแต่งงานแบบทหาร เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทหาร กระบี่นั้นถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของนายทหาร อันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคู่บ่าวสาว ที่จะใช้ชีวิตคู่ ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งพิธีกรลอดซุ้มกระบี่จะเป็นพิธีการอันแสดงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของนายทหาร

สำหรับเจ้าสาว ที่มีเจ้าบ่าวเป็นนายทหาร สามารถนำ Trips ดีดีเหล่านี้ไปปรับใช้กับการจัดงานแต่งงานแบบทหารของคุณได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้คุณจัดงานแต่งงานได้อย่างถูกต้อง